1. Thanh toán khi nhận hàng (COD / Cash On Delivery)

    Với phương thức thanh toán này, quý khách trả tiền mặt cho nhân viên giao hàng ngay khi nhận được đơn hàng của mình
    

2.   Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

     Quý khách vui lòng đến ngân hàng hoặc các dịch vụ ATM,eBanking, Mobile Banking, SMS Banking chuyển tiền qua tài   
     khoản sau: